" "

คำแนะนำการใช้งาน cheerballlok.com

cheerballlok.com มีจุดมุ่งหมายในการให้บริการข่าวสารกีฬาฟุบอลทั่วโลก ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันโลกของผู้ใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบ โดยไม่ได้มีความตั้งใจที่จะสร้างผลกระทบในทางลบ ตัวอย่างเช่นการให้ข่าวปลอม หรือข่าวที่ไม่มีความน่าเชื่อถือให้แก่สมาชิกทุกท่าน ทำให้ทางเรามุ่งเน้นในการส่งเสริมระบบการคัดกรอง สายข่าวและแหล่งข่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนจะนำมาตีพิมพ์บทความข่าวในเว็บไซต์ของเรา มากกว่าไปนั้นทางเราขอให้คำแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการเสพข่าวของผู้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพมากที่สุด โดยการเสพข่าวจากหลายๆแหล่งข่าว จากนั้นนำมาวิเคราะห์ด้วยหลักเหตุและผล เพื่อตกผลึกเป็นความเห็นส่วนตัวท่านเอง ว่าท่านจะเชื่อข่าวเหล่านั้นหรือไม่ เพราะอิสระภาพในการเสพข่าวนั้น เป็นสิทธิของทุกคนที่สามารถทำได้ 

cheerballlok.com ไม่แนะนำให้ท่านเสพข่าวจากแหล่งข่าวเดียวอย่างเด็ดขาด เนื่องจากอาจจะนำไปสู่การครอบงำของสื่อได้ เว็บไซต์ของเราไม่อยากที่จะตีกรอบเสรีภาพของท่าน ที่จะทำให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลที่ไม่มีคุณภาพมากพอ คำแนะนำเหล่านี้มีขึ้นเพื่อนำไปสู่ สังคมการเสพข่าวสารที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองในการรู้เท่าทันเหตุการณ์ พร้อมกับข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด แต่ขอเน้นย้ำเลยว่าทางเรานั้น มีกระบวนการตรวจสอบแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เพื่อรักษาคุณภาพของเว็บไซต์เราต่อไปในอนาคตข้างหน้า